TILINTARKASTUSPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

Kirkkonummen Tilintarkastustoimisto Oy tarjoaa sekä pk-yrityksille että isoille osakeytiöille tilintarkastuspalveluja. KHT-tilintarkastaja Johanna Järvenpäällä on kokemusta useista erilaisista sähköisistä kirjanpito-ohjelmista ja tilintarkastuspalvelut voidaan tehdä hyvin myös etäpalveluna. Hänellä on vankka kokemus myös erilaisista erityistarkastuksista (insolvenssitilanteet sekä väärinkäytökset).

Tarjoamme myös kirjanpitoon sekä tilintarkastukseen liittyviä koulutus- ja konsultointipalveluja.

Ota yhteyttä & pyydä tarjous!

 

TILINTARKASTUS

Olen käytettävissä pienten ja mikrokokoisten osakeyhtiöiden sekä asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksissa. Tavoitteena on yhteistyössä yrityksen taloushallinnon kanssa varmentaa ja tarvittaessa opastaa tilinpäätöksen laadinnassa, jotta se paitsi täyttää lain vaatimat tavoitteet, on myös raportoinniltaan laadukas.

Pyrin suorittamaan tilintarkastuksen kaksivaiheisena siten, että tilintarkastus aloitetaan tilikauden aikana, jolloin mahdollisesti esiin tuleviin asioihin ehditään reagoimaan ennen tilinpäätöskiireitä. Olen tottunut käyttämään useita eri sähköisiä kirjanpito-ohjelmia ja tilintarkastus luonnistuu hyvin myös etänä.

VÄÄRINKÄYTÖS- JA PETOSTARKASTUKSET

Minulla on kokemusta toimeksiannoista, joissa yhteisö on kohdannut väärinkäytöksen tai epäilee sellaista. Näissä toimeksiannoissa tarkastus rajataan toimeksiantajan toiveiden mukaisesti alkukartoituksessa ja kohdistuu pääasiassa kirjanpitoon ja/tai hallintoaineistoon. Myös haastattelut saattavat olla hyödyllisiä näissä toimeksiannoissa.

Tarkastusraportti antaa toimeksiantajalle selkeyttä kohdattuun tilanteeseen ja välineen tehdä tarvittaessa rikosilmoitus. Raportti laaditaan siten, että valmius mahdolliselle todistamiselle tarkastuksen perusteella tuomioistuimessa tai kuulusteluissa on olemassa.

ERITYISTARKASTUS

Olen erikoistunut konkurssi- ja saneerausvelallisten erityistarkastuksiin, mistä kokemusta on karttunut jo vuodesta 2002 lähtien.

Insolvenssiprosessin sekä talousrikosten tunnusmerkkien tunteminen on hyvä perusta erityistarkastuksen suorittamiselle.

Tilintarkastajana noudatan erityistarkastuksissa hyvää tilintarkastustapaa ja tarkastus suoritetaan objektiivisesti, huolellisesti ja eettisesti kestävästi.

Tavoitteena on selkeä erityistarkastus, joka vastaa toimeksiantajan kysymyksiin ymmärrettävästi ja sisältää perustellut kannanotot sekä kattavan liiteaineiston. Kunkin toimeksiannon yhteydessä raportti ja liiteaineisto laaditaan siten, että ne ovat käyttökelpoisia myös viranomaisen tai tuomioistuimen käytössä ja luotettava pohja mahdolliseen todistamiseen oikeudessa.

Erityistarkastus voidaan laatia myös rajattuna tiettyihin asiakokonaisuuksiin, kuten esimerkiksi takaisinsaantien tarkastukseen, lähipiiritoimien tai avustusten käytön tarkastukseen. Olen tottunut tarkastuksissa käyttämään useita eri sähköisiä kirjanpito-ohjelmia.

Suoritan myös erityisiä tarkastuksia osakeyhtiöissä; ks. väärinkäytös- ja petostarkastukset.

KOULUTUS JA KONSULTOINTI

Mielelläni koulutan ja/tai konsultoin esimerkiksi:

  • kirjanpidollisissa asioissa
  • konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyvissä asioissa
  • tilinpäätöksen analysointiin ja tulkintaan liittyvissä asioissa
  • talousrikoksiin liittyvissä asioissa ja väärinkäytöksissä
  • yhteisöjen kontrolleihin ja kontrollipuutteisiin liittyen

CFO PALVELUT

Ulkoistettu talouspäällikköpalvelu tukee yrityksen talouden hallintaa silloin kun yritys tarvitsee väliaikaista ja/tai osa- aikaista taloudenhallinnan asiantuntijaa.

Talouspäällikkönä raportoin toimivalle johdolle, laadin budjetteja, kassavirtaennusteita, tuen tilinpäätösprojektissa ja kirjanpidossa sekä neuvon taloudellisissa ja yhtiöoikeudellisissa asioissa.