Erityistarkastus

Erityistarkastus on usein konkurssitilanteessa tai saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen ennen insolvenssimenettelyn alkamista tapahtuneiden toimien selvittämistä yhteisössä. Erityistarkastus suoritetaan pääasiassa yhteisön kirjanpitoaineiston perusteella. Erityistarkastus raportoidaan useimmiten Konkurssiasiamiehen suosituksen mukaisesti, mutta on mahdollista myös suorittaa vain joitain tiettyjä tarkastustoimenpiteitä (kohdennettu tarkastus).

Tilintarkastajan selvitys saneeraushakemuksen liitteeksi

Hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää tilintarkastajan selvitys. Selvitys sisältää useimmiten 1) lausunnon hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä, 2) lausunnon seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa tilinpäätösten perusteella, 3) lausunnon 69 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityksestä sekä 4) mahdolliset muut tiedot seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä.

Konkurssipesän tilintarkastus

Velkojat päättävät, mikäli haluavat toimittaa tilintarkastuksen konkurssipesässä. Laajoissa konkurssipesissä tilintarkastus on kuitenkin aina toimitettava konkurssilain mukaan. Laajalla konkurssipesällä tarkoitetaan sellaista konkurssipesää, jossa konkurssivelallisena olevassa yhteisössä tai säätiössä vähintään kaksi seuraavasta edellytyksestä on täyttynyt konkurssin alkaessa:

taseen loppusumma viimeisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 2,1 miljoonaa euroa
liikevaihto tai sitä vastaava tuotto viimeisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 4,2 miljoonaa euroa
palveluksessa viimeisen tilikauden aikana on ollut keskimäärin yli 50 henkilöä